lưới thủy sản

Bị phạt 1 – 2 triệu đồng nếu dùng lưới thủy sản có mắt lưới nhỏ

Bị phạt 1 – 2 triệu đồng nếu dùng lưới thủy sản có mắt lưới nhỏ

Hiện nay, tình trạng nhiều người dân đang sinh sống tại tỉnh Tiền Giang sử dụng lưới thủy sản có mắt lưới nhỏ hơn quy định sẽ bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng. Cụ thể các hoạt động khai thác thủy sản sử dụng các loại lưới thủy sản để bẫy (lưới xếp, mười hai cửa ngục, lưới rập).

Bài viết liên quan: CÁCH NGĂN NGỪA CÁ KHỎI DỊCH BỆNH HIỆU QUẢ

Tình trạng vi phạm quy định về sử dụng lưới thủy sản mắt lưới nhỏ:

lưới thủy sản

Theo Chi cục thủy sản, hành vi này đã vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. Được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng và tịch thu bộ phận lưới thủy sản có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định được quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm về kích thước mắt lưới xảy ra nhiều hơn mặc dù Chi cục Thủy sản Tiền Giang đã xử phạt nhiều người vi phạm. Đồng thời Chi cục cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều về Nghị định số 103/2013/NĐ-CP.

>>Thảm khảo sản phẩm lưới công nghiệp có mắt lưới chuẩn sử dụng đánh bắt thủy sản

Khu vực thường xuyên vi phạm về sử dụng lưới thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định là các huyện phía đông, huyện Chợ Gạo, dọc theo sông Tiền. Chủ yếu người dân sử dụng lưới the để đăng mé, đặt dớn,…

Bên cạnh đó, tình trạng các phương tiện nhỏ vi phạm do có phần đụt lưới có mắt lưới nhỏ hơn quy định.

Nhằm duy trì sự phát triển phong phú và đa dạng của nguồn thủy sản tại Tiền Giang, Chi cục Thủy sản vừa ra thông báo đến cơ quan chức năng các địa phương về tình hình sử dụng lưới thủy sản có mắt lưới nhỏ hơn quy định để khai thác. Để kịp thời tuyên truyền cho người không vi phạm nữa. Đồng thời, tổ chức thanh tra để xử lý vi phạm của các hành vi vi phạm trên.

lưới thủy sản

Quy định về kích thướt mắt lưới trong khai thác thủy sản

Các loại ngư cụ có kích thước mắt lưới 2a (mm) không nhỏ hơn 20 mm: các loại đáy biển, các loại đăng biển, lưới kéo (cào) cá nước ngọt.

>>Có phải bạn đang tìm lưới thép đục lỗ làm hàng rào thêm xinh xắn 

Các loại ngư cụ có kích thước mắt lưới 2a (mm) không nhỏ hơn 18 mm: các loại đăng nước ngọt (đặt dớn, lưới xếp…), các loại đáy nước ngọt, đáy hàng cạn, đáy cửa sông, te, xiệp, xịch.

(Theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/ 2006 của Bộ Thủy sản)